Img1
Img2
Img3

Běžné způsoby řešení a proč selhávají

Metod, jak se zbavit stresu a mít harmonický život, je v dnešní době spousta. Je to logická odpověď na nejistou a nestabilní situaci, ve které se snažíme najít pevnou půdu pod nohama. Jedno má ale většina z nich společné - nabízí řešení až ve chvíli, kdy vznikne problém. Už Machiavelli řekl, že základní lidskou slabostí je, že člověk nepředpovídá bouři, když je pěkné počasí. Většina terapeutických metod, léčebných systémů nebo seminářů je zaměřena na řešení konkrétního problému. Ale nejlepší způsob, jak čelit problémům, je chovat se tak, aby vůbec nevznikaly.

 • Stres management - soustředí se jen na část problému
 • Medikace (léky) - řeší až důsledky, rizikové
 • Terapie - dlouhodobé, nejistý výsledek, nákladné
 • Teambuiding - zůstává na povrchu
 • Relaxační aktivity - malá frekvence, často nevhodně vybrané, nejdou k jádru problému
 • Kurzy, semináře - často příliš teoretické bez jednoduchých snadno aplikovatelných postupů

Free Mind Pyramid

Systém FreeMindPyramid Vám pomůže nahlédnou věci z jiného úhlu a ukáže Vám, v kolika oblastech ve skutečnosti jedete na autopilota nebo přijímáte za hotové věci, u kterých byste jinak měli na výběr. Náš život skýtá daleko více možností než si uvědomujeme a příliš mnoho věcí považujeme za neměnné a předem dané. Přitom stačí jen trochu změnit úhel pohledu a osvojit si pár nových zvyků a otevře se nám úplně nová dimenze možností a příležitostí. Pokud máte pocit, že nedostáváte v životě to, co chcete, že se příliš často musíte přizpůsobit okolnostem, že Vám život prokluzuje mezi prsty a Vy o ničem nerozhodujete, pokud se příliš často ocitáte v situaci, kdy cítíte, že byste rádi, aby byly věci jinak, ale ono to prostě nejde, tak je FreeMindPyramid přesně to, co vám může pomoci se odrazit, skočit a letět.

pyramid
Vybírat si vlivy
Strach <=> Stín
Přijmout bolest
Tělo <=> Malé krůčky
Každá práce může být seberealizací
Prosté radosti <=> Milovat
Autenticita <=> Odkaz
Laskavost

Peníze
=
Sebehodnocení

 • Přijmout svůj strach
 • Vybírat si vlivy
 • Prosté radosti

Vztahy

 • Laskavost
 • Smyslem života je milovat
 • Autentický život

Seberealizace

 • Krůček po krůčku k dokonalosti
 • Každá práce může být seberealizací
 • Budovat odkaz

Zdraví

 • Poslouchat tělo
 • Přijmout bolest
 • Integrovat stín

Vyřešte problémy včas

Free Mind Pyramid nelze nazvat metodou, nemá žádné dogmatické zásady. Reflektuje nejdůležitější životní oblasti jedince a staví je do nového světla tak, abychom byli schopni sami nahlédnout, ve které máme největší problémy a pokusit se je vyřešit dříve, než nám přerostou přes hlavu, ať se to týká zdraví nebo peněz. Klade velký důraz na fyzické zdraví a vnímání fyzického těla, které je často opomíjeno a přichází na řadu až ve chvíli, kdy přestává správně sloužit. Její největší předností je ale jednoduchost a praktičnost, klade velký důraz na “technologii”, nenabízí pouze teoretický rozbor, ale také praktické řešení, která si dokáže osvojit i ten nejmaterialističtější a nejpřepracovanější z manažerů.

Najděte rovnováhu

Čtyři hlavní životní oblasti a komplex jednoduchých zásad jsou propojeny do synergického a velmi srozumitelného systému, který vytváří pomyslnou pyramidu, na jejímž vrcholu každý z nás balancuje. Abychom měli ve svém životě potřebnou stabilitu, je nutné, aby všechny prvky byly pevné a vyrovnané, jakmile nám na jedné straně začne ujíždět půda pod nohama, dříve nebo později se nám začne bortit i zbytek. Všechny tyto oblasti je nutné vědomě prožívat a řídit tak, aby abychom dokázali rozpoznat problém ještě dříve, než vznikne, případně hned v jeho počátcích a měli konkrétní nástroje k jeho řešení.

JEDNODENNÍ WORKSHOP

Na celodenním workshopu se podrobně dozvíte, jak celý systém interpretovat, co to znamená v praxi a jak jej začlenit do Vašeho běžného každodenního života. Seminář probíhá v malé skupině 5-6 osob, takže je velký prostor na interakce, dotazy a praktické informace. Obdržíte “pracovní deník”, který vám pomocí konkrétních jednoduchých kroků pomůže aplikovat věci, které jste se dozvěděli, ve Vašem životě. Jako bonus obdržíte jednu soukromou konzultaci zdarma, kterou můžete využít jak pro sebe, aby jste zhodnotili efekt a konzultovali další kroky či jakékoliv konkrétní problémy, nebo ji můžete darovat někomu, o kom se domníváte, že by mu mohla být prospěšná.


Máte dotaz?×

Peníze = Sebehodnocení

Peníze jsou často nejproblematičtější část našeho života. Máme pocit, že bez nich život není možný a on skutečně v našich podmínkách není. Je tedy více než žádoucí mít k penězům takový vztah, který nám bude věci usnadňovat. Protože s penězi máme velmi často propojené naše hodnocení a ocenění sebe sama.

×

Vztahy

Naše propojení s druhými lidmi je pro život naprosto zásadní. Ostatní lidé pro nás mohou být buď úžasnými pomocníky nebo neskutečnou překážkou. Když se naučíme nahlížet na ostatní a naše vztahy s nimi tak, aby nám prospívali, ocitneme se najednou v daleko přátelštějším světě, kde jde vše snáz.

×

Seberealizace

Každý člověk má něco, co dělá skutečně rád a u čeho se cítí opravdu sám sebou. V ideálním případě by to mělo zároveň být i jeho zaměstnáním. Což není žádná utopie, i když nemusí být úplně snadné toho dosáhnout. Nicméně potřeba realizovat svůj nejvlastnější potenciál, je základní lidskou potřebou a bez ní není život úplný.

×

Zdraví

Fyzické zdraví je základním předpokladem plnohodnotného života. Neznamená to, že musíme být stále 100% zdraví, je ale potřeba mít se svým fyzickým tělem takový vztah, že rozumíme tomu, co nám říká, dokážeme problémům předcházet nebo je co nejefektivněji řešit. Nemoc není žádné neštěstí shůry, ale způsob, jakým s námi naše tělo komunikuje. Čím více mu budeme rozumět, tím pevnější naše zdraví bude.